I det här avsnittet bjuder Anna Lefevre Skjöldebrand in Karin Hasselström, ordförande för Swedish Medtechs sektorgrupp för Infektionsprevention. Det blir ett samtal om medicinteknikens roll mot mördarbakterier och sepsis. Anna och Karin lyfter vikten av att arbeta preventivt för att minska risken för vårdrelaterade infektioner och hur det kan påverka användningen av antibiotika, men även utmaningen att mäta och utvärdera det som inte har hänt.

Share | Download(Loading)

Play this podcast on Podbean App