Inom kort kan Sverige tillåta återanvändning av medicintekniska engångsprodukter. Swedish Medtechs Anna Lefevre Skjöldebrand bjuder i detta avsnitt in Annette Erichsen Andersson, docent vid institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa vid Göteborgs Universitet samt översjuksköterska vid Sahlgrenska Universitetssjukhus, för att prata om operationssjuksköterskans roll och de etiska dilemman som ett sådant beslut kan medföra. Det blir ett samtal om patientens säkerhet och hur man lämnar en öppen spelplan för att införa risker i vården. Men även om vikten av att bygga en motståndskraftig krisorganisation.

Share | Download(Loading)
Podbean App

Play this podcast on Podbean App