Hur ser tillgången till medicintekniska hjälpmedel ut i dessa tider? Anna Lefevre Skjöldebrand fortsätter att undersöka de sektorer som fått stå tillbaka under coronapandemin. I det här avsnittet bjuder hon in Ulrika Olsson, till vardags på Arjo AB men också ordförande i Swedish Medtechs hjälpmedelsgrupp. Hur har den delen av branschen märkt av covid-19? Hur mår deras patienter och hur ser rehabiliteringsbehovet ut i spåren av pandemin?

Share | Download(Loading)
Podbean App

Play this podcast on Podbean App